mgcoins database


Rome AD 197-198 AR denarius 2.7 g 1.66 cm 1.66 cm 12h

obverse: hd Septimius Severus r laureate L SEPT SEV PERT AVG IMP X
reverse: Victory walking l holding wreath and palm VICT AVGG COS II P P
RSC III 694
Schulman Auction 278, 1621. 23 February 1984.  

Lucius Septimius Severus 11 th April 146 (Near Leptis Magna, N Africa) 193-211 (Eboracum, York)
198 Caracalla joint Augustus
209 Geta joint Augustus

Schulman 1984 Auction 278 1615-1802: Hoard of Roman denarii and antoniniani, Bocholtz - The Netherlands

In mei 1983 is met metaaldetectoren een grote partij Romeinse munten gevonden, die uiteindelijk uit meer dan 700 munten bestond.
Het zilvergeld bestond uit zogenaamde denarii en antoniniani. De oudste is geslagen omstreeks 70 na Christus, de jongste rond 257 in Keulen.
Waarschijnlijk hadden de bewoners de zilverschat begraven uit angst voor de binnenvallende Germanen in een tijd dat het vrij onrustig was aan de grenzen van het Romeinse rijk.
debongard.nl

zie verder Digibron