mgcoins database


Cologne AD 259-260 billon antoninianus 2.98 g 2.05 cm 1.97 cm 7h

obverse: hd Valerianus I (or Junior) r radiate, draped and cuirassed VALERIANVS P F AVG
reverse: Vulcanus in temple stg l holding hammer and tongs, anvil at feet DEO VOLKANO
RCV III 9934, RIC 5, RSC 50c
Holleman Munten List 60 181, 9 Nov 1984  

Publius Licinius Valerianus 190/200 253-260
His son co-emperor Gallienus defended the northern frontier.
Valerianus defended the eastern provinces. Goths ravaged Thrace and crossed the Black Sea to Asia Minor.
The Sasanids under Shapur threatened Syria.
Plague on his army made Valerianus to negotiate peace terms with Shapur.
Valerianus was treacherously attacked during the conference and brought in captivity to Persia.

253-260 Valerianus and Gallienus
260-268 Gallienus

Cohen attributes this coin to Valerianus II or Junior. The portrait is also very young.
Now this coin with the obverse legend VALERIANVS P F AVG is attributed to Valerianus I.

6e emissie uit Colonia Agrippina (Keulen) geslagen in de periode 259-260. Tekst: VALERIANVS PF AVG en GALLIENVS PF AVG.

Dit is de laatste emissie uit Keulen met enkele nieuwe typen. Wat opvalt op deze laatste emissie is dat de
portretten van Valerianus, Gallienus en Salonina er zeer jeugdig en soms zelfs kinderlijk uit zien.
Mogelijk komt dit omdat tijdens deze emissie begonnen werd om munten te slaan op naam van Saloninus, de jongste zoon van Gallienus.
Hij was zelf rond die tijd ook te Keulen aanwezig onder toezicht van ene Silvanus
terwijl Gallienus zelf afwezig was en men de oude Valerianus al lange tijd niet meer had gezien.
Onder zijn invloed kunnen de portretten dus aan een bepaalde verjonging onderhevig zijn geweest (Muntenmuseum.nl).