mgcoins database


Cologne AD 265-268 billon antoninianus 3.57 g 2.15 cm 2.15 cm 6h

obverse: hd Postumus r radiated IMP C POSTVMVS P F AVG
reverse: Salus stg r feeding snake held in her arms SALVS POSTVMI AVG
Sear RSC IV p. 134 350, Sear RCV III 10989
Munthandel G. Henzen list 218, 616 (December 2010) 

Postumus 215/225 260-269