mgcoins database


Rome AD 218-222 AR denarius 2.9 g 1.79 cm 1.79 cm 6h

obverse: hd Elagabalus r IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG
reverse: Salus stg r feeding snake SALVS ANTONINI AVG
RIC 140, RSC 256, RCV II 7543
Utrecht Jaarbeurs 2004 Gert Boersema