mgcoins database


Kephaloidion 396-367 BC AR litra 0.43 g 1.07 cm 1.07 cm

obverse: hd young Herakles r in lion-skin KEΦAΛOIΔITAN
reverse: bull r charging AV monogram, HPAKΛEIΩTAN
Hoover HCS 643, Jenkins 1975 p98 3a-d
s.a. Jean ELSEN n.v.auction 58 (1999) 832 vw 457, 65 euro