Lipara Coins [info Lipara]
1 cm in the Figs       .. denomination  weights   n description Obv/Rev

425 BC (circa)                             text = LIPAPAION

                  AE litra     70.02-108.27  6 hd Aiolos +pilos/galley stern      (C 1-2)
                  AE hemilitron  35.75- 52.49 14 hd Aiolos +pilos/galley stern, 6p    (C 3-4) 
AE tetras    20.56- 28.03  9 hd Aiolos +pilos/text, 3p        (C 5  )
                  AE hexas     12.79- 19.40  7 hd Aiolos +pilos/LI, 2p         (C 6  )
                  AE onkia     7.29- 10.32  6 hd Aiolos +pilos/LI, 1p         (C 7  )

 412-408 BC

                  AE ...      29.70     1 hd young Hephaistos/?          (C  13)
                  AE ...      27.60     1 hd female/dolphin            (C  14)
AE hemilitron  12.68- 18.32 10 Hephaistos seated/dolphin, text (6p)   (C 8,10-1)
                  AE hemilitron   4.50- 8.30 17 Hephaistos seated/dolphin, text     (C 9,12)
                  AE hemilitron   5.79- 6.00  6 Hephaistos seated/6p, text        (C 15-6)
                  AE hemilitron   2.50- 3.82  6 Hephaistos seated/6p, text        (C 20)
                  AE hemilitron   1.08     1 Hephaistos seated/6p, text        (C 24)
                  AE tetras     6.90- 9.45  4 Hephaistos seated/3p, text        (C 17)
                  AE tetras     1.60- 2.83  8 Hephaistos seated/3p, text        (C 21)
                  AE tetras     0.45- 1.28  6 Hephaistos seated/3p, text        (C 25)
                  AE hexas     5.30     1 Hephaistos seated/2p, LIP(A)-I      (C 18)
                  AE hexas     1.10- 2.16  1 Hephaistos seated/2p, LIP(A)-I      (C 22)
                  AE hexas     0.69- 0.95  3 Hephaistos seated/2p, LIP(A)-I      (C 26)
                  AE onkia     3.00- 3.37  3 Hephaistos seated/1p, LI         (C 19)
                  AE onkia     0.81- 1.84  5 Hephaistos seated/1p, LI         (C 23)
                  AE onkia     0.55     1 Hephaistos seated/1p, LI         (C 27)

 317-279 BC (Period of Agathocles-Hiketas)

                  AE ...      6.28- 8.54 16 hd Apollo/trident, text         (C  28)

 252-... BC (Roman Period)

                  AE ...      2.42- 3.73  4 hd Poseidon/trident           (C  29)
                  AE ...      1.15- 1.33  2 hd Poseidon/trident           (C  30)
                  AE ...      2.12- 3.20  5 hd Ares with helm/trident        (C  31)
                  AE ...      3.31     3 hd Athena with helm/owl         (C  32)
                  AE ...      ...      1 hd Hephaistos/Hephaistos seated     (C  33)
                  AE ...      2.52- 4.42  4 hd Hephaistos +pilos/Hephaistos stg   (C  34)
                  AE ...      ...      1 hd Zeus/Hephaistos stg          (C  35)
                  AE ...      2.37- 4.45  6 hd Hephaistos/Hephaistos stg       (C  36,42)
                  AE ...      5.02- 7.21  3 hd Hephaistos/Hephaistos stg       (C  40)
                  AE ...      2.54- 5.15  3 hd Poseidon/Hephaistos stg        (C  37-8)
                  AE ...      1.22     1 hd Poseidon/warrior +spear stg      (C  39)
                  AE ...      4.45- 5.18  2 hd Poseidon/female stg          (C  41)
                  AE ...      1.52- 4.25  2 Hephaistos stg/pair of tongs       (C  43)
                  AE ...      1.13     2 pileos (cap)/Hephaistos seated      (C  44)
                  AE ...      1.13- 1.32  2 lituum (staff)/dolphin          (C  45)
                  AE ...      2.30     1 prow/dolphin               (C  46)
                  AE ...      1.05- 1.72  3 bunch of grapes/dolphin         (C  47)
                  AE ...      5.00- 6.72  6 hd Hephaistos/pair of tongs       (C  48)