AE27 of Kroton, 400-385 BC

Obv. tripod
Rev. hare

25.4 g  private collection A
     ex Auction Numismatica Ars Classica       25.40 g      NAC, private collection
470-430 BC  18.20 g, triobol  Attianese 480
       .....       Garrucci tav. 110 17
       .....       Sambon tav. 24 34
400-385 BC  22.98 g      Rutter IV.1 London
       26.09 g      Rutter IV.2 Berlin 1-B
       25.38 g      Rutter IV.3 Naples 3482
       20.21 g      Rutter IV.4 Naples S 6422
       23.61 g      Rutter IV.5 Naples S 6423
       28.13 g      Rutter IV.6 Bank Leu, ex Virzi
       26.94 g      Rutter IV.7 London Sambon-Canessa 18.11. 1907 (Martinetti and Nervegna), 609