AE22 of Kroton, 400-385 BC

Obv. tripod
Rev. octopus

SNG X 399  13.2 g  private collection A       13.20 g      private collection
400-385 BC  12.67 g      SNG X Morcom 399
470-430 BC  15.04 g, diobol  Attianese 481
       .....       Garrucci tav. 110 16
       .....       Sambon 64
400-385 BC  12.66 g      Rutter V.1 Bank Leu
       13.20 g      Rutter V.2 Vienna 7.184
       12.65 g      Rutter V.3 London
       12.68 g      Rutter V.4 Berlin, Peytrignet
       12.65 g      Rutter V.5 Berlin L
       12.40 g      Rutter V.6 Naples S 6424
       10.50 g      Rutter V.7 Naples S 6425
       11.54 g      Rutter V.8 Munich 1472