Teanum Sidicinum Coins [info Teanum Sidicinum]
1 cm in the Figs       .. denomination  weights   n  description Obv/Rev

early 3C BC [SNGX], 280-268 BC [Mil]

                  AR didrachm    6.88     1  hd Herakles/quadriga          (Mil 299)

AE ...      4.77- 6.51  7  hd Apollo/man-headed-bull, Nike above  (SNGX 189, Mil 300-305)

 after 268 BC

early 3C BC [SNGX]         AE ...      5.60- 7.68  5  hd Athena Cor helm/cock, star      (SNGX 187-8, Mil 306-8)