mgcoins databasepoleis:
Italy | Sicily | Carthago | Celts | Greece and other | Roman | Greek Imperial
denominations:
Italy | Sicily | Carthago | Celts | Greece and other | Roman | Greek Imperial
Roman Emperors
216-204 AE AE17 4.31 g Petelia hd Apollo r/ tripod
216-204 AE AE15 3.75 g Petelia hd Athena r/ Nike stg l
216-89 AE sextans 2.6 g Petelia hd Apollo r/ deer stg r
216-204 AE AE11 0.76 g Petelia hd Herakles r/ club
204-89 AE sextans 2.69 g Petelia hd Apollo r/ Artemis walking l