diobol of Kroton, 440-420 BC

Obv. tripod, QPO
Rev. crab, qo

0.90 g  Attianese P (1974) 372


460-440 BC 0.90 g obol Attanese 372
      ....     Garrucci tav. 109 22
      ....     Sambon  27