diobol of Kroton, 440-420 BC

Obv. tripod
Rev. Corinthian helmet, Q

1.00 g  Attianese P (1974) 374


460-440 BC 1.00 g obol Attanese 374
      ....     Garrucci tav. 109 24