third of Kroton & Temesa?, 450 BC ca.

Obv. tripod, QPO
Rev. Corinthian helmet

2.51 g   BMC 42
2.57 g   Pozzi 739 vente 292
2.51 g   BMC 42