Taras Coins [info Taras]
.. denomination  weights    n  description Obv/Rev                     [Ref.]

510-500 BC

281-272 BC Pyrrhus

AV stater     8.54        hd Heracles ls   /biga with Taras            [V  28]
AV stater     8.50- 8.62     hd Zeus laur  /eagle wing open -fulmen          [V  35- 41]
AV 1/2 stater   4.25- 4.33     hd Heracles ls   /biga with Taras            [V  29- 34] drachm
AV 1/4 stater   2.09- 2.23     hd Apollo laur /eagle wing open -fulmen          [V  45- 59] hemidrachm 
AV 1/8 stater   1.05- 1.06     hd Athena Cor helm/owl wing open -fulmen          [V  60- 61]        
AV litra     0.85- 0.89     hd Heracles ls   /dolphin-rider             [V  42- 44]
AV 1/16 stater  0.53        hd Athena Cor helm /owl                  [SNG ANS 1045, Dewing 184] 

AR stater      reduced     horseman, crowning horse/dolphin-rider           [V 666-678, 739-760 VII.C, 762-772 VII.C, 782-788 VII.E, 818]
AR stater      reduced     horseman, Nike in front / dolphin-rider          [V 679-682]
AR stater      reduced     horseman, with shield  /dolphin-rider           [V 683-690]
AR stater      reduced     horseman, throwing lance/dolphin-rider           [V 691-696, 710-731 VII.A]
AR stater      reduced     horseman, jumping    /dolphin-rider           [V 697, 704-706]
AR stater      reduced     horseman, with shield dismounting/dolphin-rider      [V 698-703]
AR stater      reduced     horseman, stand still with shield/dolphin-rider      [V 707]
AR stater      reduced     horseman, prancing   /dolphin-rider           [V 709]
AR stater      reduced     horseman, male in front /dolphin-rider           [V 732-738]
AR stater      reduced     horseman behind shield/dolphin-rider            [V 761, 789-802 VII.F]
AR stater              Dioskuri on horseback   /dolphin-rider          [V 773- 781 VII.D]
AR stater      reduced     horseman, crowning himself/dolphin-rider          [V 803-808 VII.G H/K]
AR stater      reduced     horseman, dismounting   /dolphin-rider          [V 809-813 VII.G H/K]
AR stater      reduced     horseman, with torch   /dolphin-rider          [V 814-817 VII.G H/K]
AR drachm              VII hd Athena helm /owl stg                [V 1058-1067]
AR drachm              VII hd Athena helm /owl stg open wing           [V 1068-1087]


302-228 BC

AR diobol              hd Athena helm   /Heracles fighting lion         [V 1360-1361, 1365-1371, 1375-1383, 1385, 1388-1391, 1398-1412, 1426, 1429, 1468-1472]
AR diobol              hd Athena Cor helm /Heracles fighting lion         [V 1415-1419, 1422-1425, 1452-1453]
AR diobol              hd Athena helm   /Heracles striking lion         [V 1362-1364, 1384, 1386, 1427-1428]
AR diobol              hd Athena Cor helm /Heracles striking lion         [V 1413-1414, 1420-1421, 1431-1435]
AR diobol              hd Athena helm   /Heracles fighting lion, club lowered  [V 1372-1374, 1397]
AR diobol              hd Athena helm   /Heracles stg, Nike           [V 1387, 1392, 1430] 1387 possibly Heraclea
AR diobol              hd Athena Cor helm /Heracles stg, club and branch of apple tree of the Hesperides [V 1393-1396]
AR diobol              hd Athena frnt helm/Heracles striking lion         [V 1436, 1441]
AR diobol              hd Athena frnt helm/Heracles strangling lion        [V 1437-1440, 1463-1467]
AR diobol              hd Athena frnt helm/Heracles fights Antaros        [V 1442-1444]
AR diobol              hd Athena Cor helm /Heracles with horse          [V 1445-1451]
AR diobol              hd Athena frnt helm/Heracles serpents           [V 1454]
AR diobol              hd Athena helm   /Heracles serpents           [V 1455-1461]
AR diobol              hd Athena Cor helm /Heracles serpents           [V 1462]
AR obol      0.43-       anchor 4 pts/kantharos 4-5 pts               [V 1609-1611]
AR obol      0.54- 0.60     kantharos 0-4 pts/cross piece torch, pts          [V 1612-1614]
AR obol      0.51- 0.61     kantharos, pellets/bucranium                [V 1615-1618]
AR obol               kantharos, pellets/4 spoked wheel, pts           [V 1619]
AR obol/pentonkion 0.34- 0.62     kantharos, pellets/kantharos, pellets           [V 1620-1624, 1626-1679] pentonkion (5p) Aarhus 47
AR hemiobol    0.25     1  kantharos 4p    /kantharos 4p              [SNG ANS 1556]
AR 1/2 obol    0.20-     1  one handled vase  /two handled vase            [V 1625]
AR hemi(3/8]obol 0.20- 0.23     two crescents   /two crescents             [V 1758-1788]
AR hemi(3/8]obol 0.20- 0.26     scallop shell   /two crescents             [V 1789-1791]
AR 3/8 obol    0.30     1  two crescents   /dolphin                [V 1792]
AR 3/8 obol    0.22     1  quiver, bow    /two crescents             [V 1793]


281-235 BC

AR obol/litra   0.59- 0.64     scallop shell   /dolphin-rider             [V 1599-1605]
AR hemiobol/litra 0.26- 0.33     scallop shell   /dolphin-rider             [V 1606-1608]


281-209 BC

AE ...      0.40        hd Helios frnt  /star 16 rays              [V 1795] Struck by Alexander of Epirus
AE ...      20. -20.5     hd Athena frnt  /Heracles stg              [V 1796-1797]
AE ...      7.06- 8.59     hd Zeus laur   /Nike stg                [V 1798-1801]
AE ...      4.20        hd Athena Cor helm/Heracles fighting lion         [V 1807-1810]
AE ...      3.78- 4.22     hd Athena Cor helm/Heracles seated on rock         [V 1811-1818]
AE ...                hd Athena? Cor helm/dolphin-rider             [V 1819] very late style
AE ...      0.50- 0.60     hd young Heracles ls/wild boar forepart          [V 1820]
AE ...                hd Athena Cor helm/Heracles fighting lion         [V 1807-1810]
AE ...      2.10- 2.18     hd male laur   /dolphin-rider              [SNG ANS 1599, SNG Milano III 219]
AE ...      1.26- 2.85     kantharos     /kantharos                [V 1821-1823]       
AE ...      1.37- 3.12     scallop shell   /dolphin-rider              [V 1824-1841]
AE ...      2.95        hd Athena Cor helm/three crescents             [SNG Ev 190]
AE ...      1.21        scallop shell/two dolphins side by side          [V 1842-1846]
AE ...                scallop shell   /club or distaff             [V 1847]
AE ...                thunderbolt, crescents/club, crescents           [V 1848]
AE ...                sea horse half  /hd horse                [V 1849]
AE ...      1.33        scallop shell   /lyre                  [V 1850]

281-228 BC Campano-Tarentine Staters

AR stater              hd Satyra     /horseman                [V 991-1043]

272-235 BC Roman Alliance I

AR stater      reduced     horseman, crowning his horse  /dolphin-rider       [V 819- 875, 888-889, 908-924]
AR stater      reduced     horseman, with lances and shield/dolphin-rider       [V 876- 883 VIII.A-M]
AR stater      reduced     horseman, stand still      /dolphin-rider       [V 884- 887 VIII.A-M]
AR stater      reduced     horseman, helmeted with shield /dolphin-rider       [V 890- 903 VIII.A-M]
AR stater      reduced     horseman, jumping and throwing /dolphin-rider       [V 904- 907]
AR stater      reduced     horseman, turned backwards   /dolphin-rider       [V 925- 926]
AR stater      reduced     horseman, shield covering back /dolphin-rider       [V 927- 933]
AR stater      reduced     horseman, holding palm branch  /dolphin-rider       [V 934]
AR stater      reduced     Dioscuri with pilos/dolphin-rider             [V 935- 937]
AR drachm              VIII hd Athena helm/owl stg                [V 1088-1101]

235-228 BC Roman Alliance II

AR stater      reduced     horseman, jumping with torch      /dolphin-rider   [V 938- 939]
AR stater      reduced     horseman, jumping body backwards    /dolphin-rider   [V 940- 941]
AR stater      reduced     horseman, jumping with wreath backwards /dolphin-rider   [V 942- 943]
AR stater      reduced     horseman, crowning his horse      /dolphin-rider   [V 944- 946, 950-954]
AR stater      reduced     horseman, holding palm bound with fillet/dolphin-rider   [V 947- 949]
AR stater      reduced     horseman (single Dioskuros)       /dolphin-rider   [V 955- 962]
AR stater      reduced     horseman, warrior turned aside     /dolphin-rider   [V 963- 970]
AR drachm              IX hd Athena helm /owl stg                [V 1102-1103]
AR drachm              hd Athena helm frnt/owl, olive wreath           [V 1104]
AR diobol              hd Heracles ls/Athena Promachos charging          [V 1359]

AE ...                scallop shell   /octopus                [SNG Milano III 242] Coin of Tarentum? probable

212-209 BC Hannibal, staters reduced weight, 4 litrae, 1/2 shekels

AR (di)drachm   3.23- 3.89    horseman, crowning his horse  /dolphin-rider       [V 971- 980]
AR (di)drachm   3.23- 3.89    horseman, jumping and throwing /dolphin-rider       [V 981- 983]
AR (di)drachm   3.23- 3.89    horseman, helmeted and cuirass /dolphin-rider       [V 984- 986]
AR (hemi)drachm  1.55- 1.70    horseman, crowning his horse  /dolphin-rider       [V 987- 990]
AR (hemi)drachm  1.55- 1.70    hd Tanit      /horse                 [V -]

AE ...       7.90       hd Zeus laur    /Nike stg, trophy            [V 1802-1806]