Syracuse Coins [info Syracuse]
.. denomination  weights    n  description Obv/Rev                     [Ref.]

510-415 BC
415-344 BC
344-289 BC

289-288 BC (Fourth Democracy)

AV 50-litra?   4.28     1   hd male    /biga

AR ...?     12.28        hd Persephone /quadriga (see Hiketas)

288-278 BC (Hiketas) gold/silver=10/1

AV 50-litra   3.25- 4.35  29   hd Persephone /biga, galloping

AR 15-litra   12.33-13.03  8   hd Persephone /quadriga

AE ...      3.35-12.45 160   hd Zeus    /eagle                    [C 154-173]
AE ...         6.58  1   hd Heracles ls/eagle                    [C 174]

278-276 BC (Pyrrhus)

AV 100-litra   8.52     1   hd Athena Cor helm/Nike
AV 50-litra   4.25- 4.29  4   hd Artemis    /Nike
AV 50-litra   4.30     1   hd Persephone   /biga driven by Nike           [BMC 491] 

AR 5 or 8-litra 4.98- 5.63  8   hd Kore      /Athena shield spear

AE ...      6.04-11.46  48   hd Heracles ls/Athena shield spear             [C 175-183]
AE ...     10.79-14.41  30   hd Phtia veal /winged thunderbolt              [C 184]
AE ...      6.66- 8.75  26   hd Kore    /Demeter seated                [C 185-186]
AE ...      4.89- 6.08  12   hd Athena   /corn-ear,oak-wreath             [C 187-188]

275/74-216 BC (Hieron II)

AV 50-litra   3.96- 4.48  44   hd Kore      /  biga

AR 32-litra   16.31-28.35  4   hd Hieron     /quadriga, driven by Nike
AR 16-litra   11.51-15.51  94   hd Philistis veiled/quadriga, driven by Nike
AR 8-litra   6.05- 7.01  25   hd Gelon II    /  biga, driven by Nike
AR 5-litra   5.05- 6.04  10   hd Athena Cor helm /Pegasus                 [CP II, octobol S 1- 5]
AR 5-litra   3.77- 4.51  21   hd Philistis veiled/  biga, driven by Nike
AR 4-litra   2.91- 3.39  22   hd Gelon II    /eagle on fulmen
AR ...     3.08     1   hd Persephone   /  biga
AR 2.5-litra  1.96- 2.17  12   hd Apollo     /female (Isis) with veil
AR 1.25-litra  0.96- 1.10  10   hd Artemis     /owl front
AR litra    0.66- 0.79  6   hd Athena Cor helm /XIII, 3p
AR ...     0.49     1   hd male      /XII

AE ...     33.30-35.71  11   hd Hieron diademed /biga driven by Nike           [C 196]
AE ...     15.51-20.23  66   hd Hieron laureated/horseman                [C 193]
AE ...     13.04-19.97 110   hd Hieron diademed /horseman                [C 195]
AE ...     10.21-11.24  8   hd Kore  /Pegasus                     [C 201]
AE ...      2.73- 4.29  8   hd female /Pegasus                     [C 202] 
AE ...      2.73- 7.47 166   hd Kore  /bull butting, exergue plain/dolphin/IE/club   [C 189-192, 199-200]
AE ...      4.56- 9.76  90   hd Poseidon/ornamented trident IERONOS           [C 194, 197-198]
AE ...      4.18- 4.29  4   hd Apollo /horse galloping                 [C 203]

215-214 BC (Hieronymus)

AV 50-litra   4.22- 4.24  3   hd Persephone /winged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [H 1]
AV 25-litra   2.10- 2.16  5   hd Persephone /winged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [H 2, 17, 39, 53-54]

AR 24-litra   17.67-20.37  9   hd Hieronymus /winged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [H 3- 5, 18-20, 32]
AR 10-litra   6.62- 8.60 208   hd Hieronymus /fwinged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [H 6-14, 21-30, 33-36, 40-50, 52, 55-59, 61]
AR 5-litra   3.99- 4.27  18   hd Hieronymus /winged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [H 15-16, 31, 37-38, 51, 60]

AE litra?    7.49-10.49  20   hd Hieronymus /winged thunderbolt BASILEOS IERONYMOY    [C 204, H 62-83]

214-212 BC (Democracy)

AV 32-litra   2.70- 2.72  2   hd Athena C helm/Artemis with bow and dog (genuine?)

AR 16-litra   13.42-13.64  3   hd Zeus     /quadriga driven by Nike
AR 12-litra   7.08-10.26  24   hd Athena    /Artemis stg with bow and dog
AR 10-litra   8.47     1   hd Persephone  /Zeus with sceptre and eagle
AR 8-litra   5.88- 6.82  23   hd Athena C helm/fulmen, SYPAKOSION
AR 8-litra   6.61- 7.00  3   hd Persephone  /quadriga driven by Nike
AR 6-litra   4.87- 5.11  4   hd Herakles ls /biga driven by Nike
AR 2.5 litra  2.12- 3.36  2   hd Apollo    / Nike with palm and trophy         [BMC 660]

212-... BC (Roman Period)

AE ...      8.61-12.86  15   hd Apollo   /Dioskouros riding              [C 205-206]
AE ...      5.65- 7.25  8   hd Poseidon  /ornamented trident SYPAKOSION        [C 207]
AE ...      1.61- 3.14  12   idem but smaller                      [C 208-209]
AE ...      1.62     1   hd Athena   /prow                    [C 210]
AE ...      3.00- 4.29  2   hds Dioscuri  /Dioskouros riding              [C 211]
AE ...      1.31- 2.79  11   hd Apollo   /tripod                   [C 212-213]
AE ...      2.32- 3.25  6   hd Apollo   /apex                    [C 214-216]
AE ...      1.84- 4.31  14   hd Kore    /wreath of corn               [C 217-218]
AE ...      3.22- 3.46  2   hd Artemis   /lyre                    [C 219]
AE ...      1.72     1   hd Helena   /hds Dioskouroi               [C 220, SNG Lloyd N.1573]
AE ...      2.29- 3.08  7   hd Apollo   /torch                    [C 221]
AE ...      3.03- 3.45  3   hd Janiform  /thyrsus                   [C 222]
AE ...      1.82- 2.26  3   hd Asklepios  /staff with serpent             [C 223]
AE ...      1.14- 1.56  2   hd Artemis   /quiver                   [C 224]
AE ...      3.31- 3.63  2   hd Apollo   /quiver                   [C 225]
AE ...      4.12-12.25  43   hd Zeus    /biga driven by Nike             [C 226-229]
AE ...      8.97-14.60  7   hd Zeus    /quadriga                  [C 230]
AE ...      5.92- 9.42  10   hd Kore    /Demeter stg                 [C 231]
AE ...      9.65     1   hd Kore    /female stg                 [C 232]
AE ...      6.18- 8.97  11   hd Ares helmet /Nike kneeling on ram            [C 233]
AE ...      5.20- 6.59  6   hd Zeus    /eagle stg open wings            [C 234-235]
AE ...      4.58- 6.80  6   hd Isis    /lotus-flower                [C 237]
AE ...      4.87- 8.54  11   hd Artemis rad /female naked stg              [C 238]
AE ...      6.11- 7.05  3   hd bearded laur/female helm stg               [C 239]
AE ...      5.81- 8.42  14   hd bearded laur/female helm veil stg            [C 240]